Naturväsen

Ser du trollet som tittar på dig när du går i hans skog?

Andevärlden är här och nu, just i denna stund och alltid omkring oss. Andevärlden och den fysiska världen sitter ihop och fungerar likt parallella världar som ständigt påverkar varandra. Det vi gör i vår fysiska värld påverkar andevärlden lika mycket som oss själva och vice versa. Mellan dessa två världar lever naturväsendena. De är andeväsen som till viss del lever i andevärlden samtidigt som de är bundna till vår fysiska värld och är beroende av den för att kunna existera. 

Naturväsen har alltid varit en del av världen och en självklarhet fram till den tid vi lever i idag. Många har tyvärr glömt naturväsendenas existens och betraktar dem som sagor från en svunnen tid endast lämpliga att roa barn med. Det är dock en stor tragedi att människor glömt bort och helt förlorat kontakten med dessa väsen. De är väldigt viktiga då de just är en länk mellan andevärlden och den fysiska världen.

Skogsfruarna som vaktar över skog, mark och allt levande som finns där. De är otroligt kraftfulla väsen som ser till att alla vild djur, växter och träd som lever inom deras område kan gå sina ödesvägar och leva det liv de är menade att leva. Till sin hjälp har hon vättarna som råder över jord och mark, älvorna som råder över växterna, trollen som råder över stenarna och alla andra väsen som tillhör ljusets andevärld och existerar för att skapa balans i naturen.

Naturväsen är fulländade själar som lever sin sista existens för att balansera energierna i den fysiska världen. Varje väsen har sin speciella uppgift i den fysiska världen för att skapa mer ljus energi. För att kunna göra det behöver de dock få ha den natur som de är beroende av i fred. Det här skapar stora problem då människor inte längre vet om deras existens eller bryr sig om vare sig andeväsen, djur eller växters rätt att få existera på sina egna villkor. 

Detta skapar lätt konflikter när människor i okunskap förstör naturväsens hem och därmed gör väsendena mycket arga. I värsta fall till och med dödar väsendena. Detta skapar negativa energier som får både människor och djur att må dåligt. Därför är det viktigt att få hjälp med att förstå den roll varje väsen har i vår värld och att få hjälp med att medla om konflikter uppstår. 

Jag har lärt mig av andevärlden hur man lever i harmoni med naturväsen, hjälper dem och får dem att må bra. Naturväsen ser mig därför som en vän och låter mig tala med dem även om de är riktigt olyckliga eller förbannade. 

Om du vill lära dig mer om vättar, troll, älvor, skogsfruar, tomtar och alla de andra väsen som du har omkring då så erbjuder jag både kurser där man får lära sig mer om dessa väsen ur ett annat perspektiv än med folktrons rädsla för det som inte kristendomen vill veta av. Att se världen ur naturväsens perspektiv och hur man ska göra för att leva i harmoni med dem, men också genom ett personligt besök där vi tillsammans tittar på de väsen som bor hos just dig.

Olyckliga väsen kan liksom alla andeväsen påverka oss människor mycket negativt. Det är samtidigt svårt att direkt veta skillnaden på vem eller vad som orsakar den dåliga energin. Naturväsen går dock inte att få bort genom att föra över andar eller vanlig husrensning. Att använda medel för att helt stänga ute väsen är precis lika destruktivt som att göra naturväsendena arga. Det skapar negativa energier som gör platsen olämplig att bo på. Bästa lösningen är alltid att hitta problemet och hjälpa människor och naturväsen att komma överens.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om naturväsen och deras betydelse för oss människor och hela världen.

%d bloggare gillar detta: